عمده فعالیت ها

ICARD

'...در این برنامه، دانشگاه‌ها و مراکز علمی - پژوهشی داخل کشور می‌توانند با همکاری دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی و آزمایشگاه‌های معتبر خارج از کشور طرح‌های مشترک را تعریف و اجرا نمایند. '

جندی شاپور

'مركز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی با مشارکت بخش همکاری و فعالیت فرهنگی سفارت فرانسه در ایران (SCAC ) مجری برنامه پژوهشی جندی‌شاپور است. هدف این برنامه که از سال 1383 آغاز شده است ارتقا و گسترش همکاری‌های پژوهشی علمی و فنی پیشرفته میان پژوهشگران دو'

سیمرغ

'در راستای مأموریت‌های "مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی" وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی بین دانشمندان و محققان داخلی و خارجی این مرکز از سال 1389 اقدام به دعوت از دانشمندان و صاحبنظران سراسر جهان در حوزه‌های مختل'

ICRP

'برنامه دعوت برای پژوهش مشترک از انجام پروژه‌های مشترک بین پژوهشگران برجسته ایرانی و بین‌المللی اعم از ایرانی مقیم خارج یا خارجی حمایت می کند....'

ICED

'در این برنامه، دانشگاه‌ها و مراکز علمی – پژوهشی داخل کشور می‌توانند از استادان و پژوهشگران برجسته ایرانی مقیم خارج از کشور با هدف تدریس در دانشگاه‌ها یا مراکز علمی- پژوهشی داخل کشور دعوت به عمل آورند...'

پیترودلاواله

'برنامه پیترو دلاواله طی تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران و وزارت آموزش، دانشگاه‌ها و تحقیقات ایتالیا در سال 1394 در ایران با امضای وزیران وقت علوم دو کشور پیشنهاد شد...'

هیات امنا و کمیسیون دائمی

اعضای حقوقی:
1- دكتر منصور غلامی؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا
2- دكتر عبدالرضا باقری؛ رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه
3- دكتر مسعود صدری‌نسب؛ رئیس مركز مطالعات و همكاری‌های علمی بین‌المللی و دبیر هیات امنا
4- دكتر حسین سالار آملی؛ رئیس كمیسیون دائمی مركز مطالعات و همكاری‌های علمی بین‌المللی و عضو هیات امنا
5- دكتر مسعود برومند؛ معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
6- دكتر مجتبی شریعتی نیاسر؛ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حقیقی:
1. دكتر احمد اکبری؛ عضو هیات امناء
2. دكتر حسین سالار آملی؛ عضو هیات امناء
3. دكتر سید محمد کاظم سجادپور؛ عضو هیات امناء
4. دكتر بهزاد سلطانی؛ عضو هیات امناء
5. آقای حسن قشقاوی؛ عضو هیات امناء
6. دکتر محمد محمودی میمند؛ عضو هیات امناء

اعضای کمیسیون دائمی
1. دكتر عبدالرضا باقری؛ رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه 
2. دكتر حسین سالارآملی؛ رئیس كمیسیون دائمی مركز مطالعات و همكاری‌های علمی بین‌المللی 
3. دكتر مسعود صدری‌نسب؛ رئیس مركز مطالعات و همكاری‌های علمی بین‌المللی و دبیر كمیسیون‌دائمی
4. دکتر حسین راغفر؛ عضو كمیسیون دائمی
5. دکتر محمدرضا تخشید؛ عضو كمیسیون دائمی
6. دکتر مصطفی ترک زهرانی؛ عضو كمیسیون دائمی
7. دكتر عطااله کوهیان؛ عضو كمیسیون دائمی