طرح ICRP

برنامه دعوت برای پژوهش مشترک از انجام پروژه‌های مشترک بین پژوهشگران برجسته ایرانی و بین‌المللی اعم از ایرانی مقیم خارج یا خارجی حمایت می کند. هدف این برنامه کمک به ارتقاء کیفیت برنامه‌های جاری پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور خصوصاً پروژه‌های دکترای دانشگاه‌ها در همۀ زمینه‌ها است. 

gdgdg

 

اهداف برنامه

مهم ترین اهداف برنامه دعوت برای پژوهش مشترك را به شرح ذیل می توان برشمرد:

  •     ارتقاء كیفیت فعالیت‌های تحقیقاتی داخلی بخصوص پروژه‌های دكتری
  •     ارتقاء جایگاه ایران در شاخص‌های توسعه علم و فناوری بین المللی
  •     كمك به ایجاد شبكه‌های مجازی از ایرانیان مقیم خارج از کشور
  •     گسترش روابط بین‌ المللی علم و فناوری در قالب همکاری افراد حقیقی
  •     دستیابی به اهداف علمی– فناوری خاص