عمده فعالیت ها

ICARD

'...در این برنامه، دانشگاه‌ها و مراکز علمی - پژوهشی داخل کشور می‌توانند با همکاری دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی و آزمایشگاه‌های معتبر خارج از کشور طرح‌های مشترک را تعریف و اجرا نمایند. '

جندی شاپور

'مركز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی با مشارکت بخش همکاری و فعالیت فرهنگی سفارت فرانسه در ایران (SCAC ) مجری برنامه پژوهشی جندی‌شاپور است. هدف این برنامه که از سال 1383 آغاز شده است ارتقا و گسترش همکاری‌های پژوهشی علمی و فنی پیشرفته میان پژوهشگران دو'

سیمرغ

'در راستای مأموریت‌های "مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی" وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی بین دانشمندان و محققان داخلی و خارجی این مرکز از سال 1389 اقدام به دعوت از دانشمندان و صاحبنظران سراسر جهان در حوزه‌های مختل'

ICRP

'برنامه دعوت برای پژوهش مشترک از انجام پروژه‌های مشترک بین پژوهشگران برجسته ایرانی و بین‌المللی اعم از ایرانی مقیم خارج یا خارجی حمایت می کند....'

ICED

'در این برنامه، دانشگاه‌ها و مراکز علمی – پژوهشی داخل کشور می‌توانند از استادان و پژوهشگران برجسته ایرانی مقیم خارج از کشور با هدف تدریس در دانشگاه‌ها یا مراکز علمی- پژوهشی داخل کشور دعوت به عمل آورند...'

پیترودلاواله

'برنامه پیترو دلاواله طی تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران و وزارت آموزش، دانشگاه‌ها و تحقیقات ایتالیا در سال 1394 در ایران با امضای وزیران وقت علوم دو کشور پیشنهاد شد...'

برنامه اجرایی مرکز

 

1. حمایت از برگزاری کارگاه‌های آموزشی و همایش‌های علمی بین‌المللی در مراکز علمی کشور

2. برنامه دعوت برای پژوهش مشترک ( ICRP )

3. برنامه پژوهشی جندی‌شاپور

4. پشتیبانی از حضور ایران در سزامی

5. حمایت از شرکت دانشجویان در همایش‌های بین‌المللی

6. دعوت از اندیشمندان در قالب برنامه سیمرغ

7. انجام طرح‌های مطالعاتی در زمینه شناخت فضای علم و فناوری کشور و امکانات بین‌المللی

8. حمایت از سفرهای علمی

9. برگزاری همایش‌های سالانه همکاری‌های علمی بین‌المللی

10. پی‌گیری تفاهم نامه‌های موجود بین وزارت علوم و سایر کشورها

11. سایر فعالیت‌ها (تواس‌، سرن‌، هفته پژوهش‌، رتبه‌بندی‌، کنگره جهانی علوم انسانی اسلامی)1. حمایت از برگزاری کارگاه‌های آموزشی و همایش‌های علمی بین‌المللی در مراکز علمی کشور