فراخوان شرکت در برنامه پژوهشی جندی شاپور 1397 تا 22 شهریورماه تمدید شد

پژوهشگران دو کشور ايران و فرانسه است. نوع حمايت: در صورت پذیرش طرح پیشنهادی، برای تسریع در روند پژوهش مبلغ مشخصی از طرف مرکز مطالعات و همکاري‌هاي علمي بين‌المللي برای پژوهشگران ايرانی و از طرف موسسه کامپوس فرانس (نماينده فرانسه) برای پژوهشگران فرانسوی پرداخت می‌شود. در مقابل پژوهشگران ملزم هستند که گزارشي سالانه از پيشرفت طرح و فعاليت‌هاي انجام شده در خصوص چاپ مقالات در مجلات معتبر و برگزاری حداقل یک نشست علمی، در صورت امکان با حضور طرف فرانسوی ونماینده علمی مرکز در ایران صورت پذیرد. مدت پروژه‌هايي كه همراه با آموزش در سطح دکتري يا پسا دکتري می‌باشد، نبايد بيش از دوسال باشد. در قسمت "سپاسگزاري" مقالات چاپ شده باید از مركز مطالعات و بخش فرهنگي سفارت فرانسه به عنوان حامی پژوهش قدرداني گردد. تأمين اعتبارات و بودجه مربوط به تحقيقات طرح مشترك به عهده مؤسسات و نهادهاي مرتبط خواهد بود.

برنامه پژوهشی جندی‌شاپور توسط مرکز مطالعات و همکاري‌های علمي بين‌المللی و بخش همکاري و فعاليت فرهنگي سفارت فرانسه- SCAC (زير پوشش سفارت فرانسه در ايران) با فراخوان سالانه اجرا می‌شود. اين برنامه از سال 1383 آغاز شده است، و هدف آن ارتقاء و گسترش همکاری‌های پژوهشی علمی و فنی پيشرفته ميان پژوهشگران دو کشور ايران و فرانسه است.

 

نوع حمايت: 
در صورت پذیرش طرح پیشنهادی، برای تسریع در روند پژوهش مبلغ مشخصی از طرف مرکز مطالعات و همکاري‌هاي علمي بين‌المللي برای پژوهشگران ايرانی و از طرف موسسه کامپوس فرانس (نماينده فرانسه) برای پژوهشگران فرانسوی پرداخت می‌شود. در مقابل پژوهشگران ملزم هستند که گزارشي سالانه از پيشرفت طرح و فعاليت‌هاي انجام شده در خصوص چاپ مقالات در مجلات معتبر و برگزاری حداقل یک نشست علمی، در صورت امکان با حضور طرف فرانسوی ونماینده علمی مرکز در ایران صورت پذیرد. مدت پروژه‌هايي كه همراه با آموزش در سطح دکتري يا پسا دکتري می‌باشد، نبايد بيش از دوسال باشد. در قسمت "سپاسگزاري" مقالات چاپ شده باید از مركز مطالعات و بخش فرهنگي سفارت فرانسه به عنوان حامی پژوهش قدرداني گردد. تأمين اعتبارات و بودجه مربوط به تحقيقات طرح مشترك به عهده مؤسسات و نهادهاي مرتبط خواهد بود.

اولویت‌های پژوهشی: 
برنامه جندي‌شاپور شامل طرح‌هاي مشترک پژوهشي در تمامي حوزه‌های تخصصی از جمله علوم انساني و اجتماعی (حقوق، اقتصاد و مدیریت و...)، علوم پزشکی، علوم فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم محيط زيست و زیست‌شناسی است که با در نظر گرفتن اولویت‌های پژوهشی مورد تصويب کمیته‌های علمی کامپوس فرانس و مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی قرار گرفته است. طرح‌هايی که شرایط ذیل را دارا باشند، در اولویت قرار می‌گیرند: 
• طرح‌هايي که موجب همکاری چند آزمايشگاه يا موسسه مختلف ايراني و فرانسوي شوند؛ 
• طرح‌‌هايي كه کمک به توسعه، به ويژه توسعه اجتماعي- اقتصادي کنند.
• طرح‌هایی که در چارچوب اولویت‌های مرکز قرار گیرند.

شرايط شرکت در برنامه: 
1. تصويب طرح توسط يكي از موسسات پژوهشي يا دانشگاه‌هاي ايران؛
2. انتخاب يك نماينده بعنوان مسئول طرح براي طرح‌‌هايي كه چند موسسه يا دانشگاه در آن مشاركت دارند؛

مدارک مورد نياز: 
1. تكميل فرم شركت در برنامه پژوهشي جندي‌شاپور از طريق وبگاه مركز (نسخه چاپ شده اين فرم جداگانه به مركز ارسال شود)؛
2. معرفی پژوهشگر از سوی معاونت پژوهشی پژوهشگاه یا دانشگاه متبوع؛
3. ارائه نام و نشانی کامل ، نشاني پست الكترونيكي و CV مسئولان فرانسوي و ايراني طرح به عنوان مجری طرح و همکاران همراه، لازم به ذکر است تنها کسانی می‌توانند از برنامه جندی‌شاپور استفاده کنند که اسامی آن‌ها پیش از تصویب طرح به عنوان همکار طرح در فرم ثبت‌نام ذکر شده باشند. 
4. ارائه نامه‌ای از طرف همکار فرانسوی مبنی بر موافقت در شرکت در طرح؛

کليه مدارک فوق بايد به زبان فارسي به مرکز مطالعات و همکاري‌هاي علمي بين‌المللي ارسال گردد.
 به پرونده‌های ناقص ترتيب اثر داده نمی‌شود. 
 آخرين مهلت تحويل مدارک به هيچ وجه تمديد شدنی نيست.
تذكر: مسئولين ايراني طرح بهتر است از ارسال همزمان تقاضا توسط طرف فرانسوي خود به موسسه کامپوس فرانس اطمينان حاصل كنند. در صورتی که یکی از طرفین در موعد مقرر تقاضایشان را به همراه کلیه مدارک درخواستی به موسسه مسئول ارسال نکند، پرونده مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

آخرين مهلت تحويل مدارک روز 22 شهریور 1397

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به وبگاه مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی به نشانی http://www.cissc.ir مراجعه کنید و یا با شماره تلفن: 

5- 88919894 21 98+ تماس بگیرید.    

 بررسي مدارک به طور همزمان توسط گروه متخصصان هيئت علمي، فناوري و آموزشي (Mission Scientifique, Technique et Pédagogique - MSTP) و کارگروه‌های تخصصی مرکز مطالعات و همکاري‌هاي علمي بين‌المللي در ماه‌هاي مهر و آبان انجام مي‌شود. جلسه کميسيون مشترک متخصصان براي تصميم‌گيري نهایی در نیمه دوم آبان‌ماه و اعلام نتايج به متقاضيان نیمه دوم آذر‌ماه انجام خواهد شد. 

 

نشانی‌ها:

برای ارسال پروژه به فارسی:

مرکز مطالعات و همکاري‌های علمی بين‌المللی(CISSC)

تهران، بلوار کریمخان زند، نبش خیابان عضدی، پلاک 76، ساختمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی،طبقه اول 

كد پستي: 1597633141           تلفن: 5- 88919894  21 98+        دورنگار: 88909517 21 98+

وب‌گاه: http://www.cissc.ir     آدرس پست الکترونيک:  ismo1978@yahoo.com 

برای ارسال طرح‌ها به فرانسوی:

موسسه کامپوس فرانس 

وب‌گاه: http://www.campusfrance.org/fr/gundishapur