جلسه شورای راهبردی همایش بین المللی اقتصاد جهانی و تحریم‌ها

سومین جلسه شورای راهبردی همایش اقتصاد بین المللی و تحریم ها روز چهارشنبه 5 دی ماه 1397 در محل مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی برگزار گردید.

 این جلسه با حضور دکتر صدری نسب رئیس مرکز مطالعات و اعضای شورای راهبردی ، دکتر راغفر دبیر شورای راهبردی کنفرانس اقتصاد جهانی و تحریم ها(عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا)، دکتر مومنی( عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر نوبهار(عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر هادیان (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) و معاونان و مدیران مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه دکتر صدری نسب رئیس مرکز ضمن خوشامدگویی به مهمانان، به بیان نظرات خود در مورد نخستین همایش اقتصاد جهانی و تحریم ها پرداخت و برگزاری این همایش توسط مرکز مطالعات را تلاش این مرکز جهت استفاده از همه پتانسیل های علمی پژوهشی داخل کشور و بهره بردن از تجارب دانشمندان مطرح بین المللی درباره اقتصاد بین المللی و مقابله با تحریم ها دانست و ابراز امیدواری کرد نتایج برگزاری این همایش منجر به کمک برای رسیدن به توسعه پایدار در حوزه اقتصاد بین المللی و مقابله با تحریم ها باشد و با تصمیمات اتخاذ شده توسط کمیته های راهبردی این همایش شاهد هرچه بهتر برگزار شدن این همایش بین المللی باشیم.
در این جلسه اعضای شورای راهبردی در مورد مسائلی همچون انتخاب پوستر کنفرانس، دعوت از مهمانان ویژه مراسم و مهمانان داخلی و خارجی ، محل برگزاری همایش،سایت همایش، حامیان مالی کنفرانس، دعوت از اعضای کمیته علمی و روسای دانشکده های اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی ، چگونگی ارسال مقالات، چاپ و انتشار مقالات برتر و جلسات هماهنگی کمیته های علمی و راهبردی همایش در آینده به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در ادامه هریک از اعضای کمیته راهبردی پس از بیان نظرات خود در مورد موضوعات مطرح شده مانند انتخاب نهایی پوستر کنفرانس و....  به توافق رسیدند.
لازم به ذکر است مرکز مطالعات در راستای اهداف خود که یکی از آنها برگزاری همایش های علمی بین المللی است و با توجه به اهمیت اقتصاد و نقش پراهمیت و همه جانبه آن در دست یافتن به پیشرفت همه جانبه و توسعه پایداروگسترش همدلی و همفکری بین دانشمندان، پژوهشگران و جامعه علمی دانشگاهی کشور جهت رسیدن به راه کارهایی موثر در جلوگیری از اثرات تحریم ها بر اقتصاد کشور ، کنفرانس اقتصاد بین المللی و تحریم ها را سال آینده برگزار خواهد کرد.